Ročne ure in nakit priznanih blagovnih znamk

Nagradna igra TISSOT in NBA

PRAVILA NAGRADNE IGRE »TISSOT IN NBA«

Ljubljana, 29.9.2017

 

 1. člen

Po teh pravilih prireja Slowatch d.o.o., Podutiška cesta 152, 1000 Ljubljana ( v nadaljevanju: Organizator) na področju Republike Slovenije nagradno igro v promocijske namene z naslovom »Osvoji kapo moštva NBA«  (v nadaljevanju: nagradno igro). Facebook ni organizator nagradne igre.

 1. člen

Nagradna igra bo potekala na Facebook strani Slowatch, ki je dostopna na spletnem naslovu https://www.facebook.com/Slowatch/ (v nadaljevanju Facebook stran Slowatch). Nagradna igra bo potekala od petka 29.9.2017 do vključno petka 6.10.2017 do 12:00 ure.

 1. člen

V nagradni igri sodelujejo vsi državljani Slovenije, ki bodo v skladu z navodili oddali svoj komentar. Ena oseba lahko zapiše več komentarjev, a lahko prejme samo eno nagrado. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

 1. člen

Način sodelovanja v nagradni igri: organizator bo pozval k sodelovanju v nagradni igri s Facebook objavo. Naloga sodelujočih je, da v komentarju zapišejo moštvo NBA lige, ki ga lahko vidijo na eni izmed predstavljenih kap znotraj Facebook objave, ki je namenjena nagradni igri. Z objavo komentarja potrjujejo sodelovanje v nagradni igri. Označevanje osebe, kateri bi poklonili kapo ekipe NBA, ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal 6 oseb, ki bodo prejele 2 kapi moštev NBA. Izbor nagrad je opredeljen v 5. členu pravil.

 1. člen

Nagrada sta 2 kapi moštev NBA. Skupno število nagrajencev: 6 (šest). Nagrajenec mora v roku enega tedna od prejema sporočila o nagradi, sporočiti svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko). Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino. Število kap namenjenih za nagrado je omejeno na skupno 12 (dvanajst). Glede na to, da obstaja velika možnost izbora enakih kap (moštev), si organizator nagradne igre pridružuje pravico, da lahko podeli nagrado tudi v primeru, ko je nagrajenec izbral kapo drugega moštva (naprimer nagrajenec v komentarju zapiše, da bi rad prejel kapo moštva Miami Heat, organizator pa mu lahko dodeli kot nagrado kapo moštva Chichago Bulls. Razlog za to je, da ima organizator na voljo eno kapo na moštvo). Nagradna igra ne velja za zaposlene v podjetju Slowatch d.o.o. Zaposleni v nagradni igri lahko sodelujejo, vendar jim v primeru izžrebanja nagrada ne bo izročena, žreb pa se bo ponovil.

 1. člen

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih Slowatch d.o.o., Podutiška cesta 152, 1000 Ljubljana. Tričlanska komisija bo med vsemi pravilnimi odgovori izžrebala 6 nagrajencev. Žrebanje izvaja podjetje BHS skupina d.o.o, ki za organizatorja igre, aplikativno izvede nagradno igro na omrežju Facebook. Žrebanje bo naključno. Komisija preveri, ali je izžrebani/a zadostil vsem pogojem, ki jih opredeljuje nagradna igra. Za pravilen odgovor se šteje vnos komentarja o izbiri moštva lige NBA in/ali označi prijatelja/prijateljico, kateremu/kateri bi podaril/a kapo moštva NBA.

 1. člen

Nagrajenec bo v primeru, da je v nagradni igri izžreban za nagrado, obveščen preko zasebnega sporočila na Facebook aplikaciji, najpozneje 7 dni po zaključku nagradne igre. V kolikor se v roku 7 dni od datuma prejema obvestila ne javi s popolnimi podatki, ne bo upravičen do nagrade.

 1. člen

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko.  Vrednost nagrade ne presega zakonsko določeno mejo za akontacijo dohodnine iz tega naslova, zato nagrajenec, ki prejme nagrado, ne bo razporejen v višji dohodninski razred. Akontacijo dohodnine plača Slowatch d.o.o. . Vrednost nagrade je 39,90€.

 1. člen

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne akcije ter podeljevanja nagrad v nagradni akciji. Organizator jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. Skladno s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje. Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo podatke sporočil najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve oz. v enakem roku sporočil, da podatkov ne bo posredoval. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Slowatch d.o.o..

 1. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na Facebook strani Slowatch, ki je dostopna na spletnem naslovu https://www.facebook.com/Slowatch/

 1. člen

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov marketing@slowatch.si.

 1. Člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Pravila pričnejo veljati od 29. 9. 2017 dalje.

Ljubljana, 29. 9. 2017, Slowatch d.o.o.